สินเชื่อรถยนต์

สินเชื่อรถยนต์

    สินเชื่อรถยนต์ ดอกเบี้ยต่ำ รถแลกเงิน รับวงเงินสูง ไม่ต้องใช้คนค้ำ ไม่ต้องโอนเล่มทะเบียน เงินด่วนทวีชัย เงินสดทันใจ บริการสินเชื่อรถแลกเงิน ด้วยสินเชื่อรถยนต์ดอกเบี้ยต่ำ เพื่อให้คุณนำเงินไปใช้จ่ายในยามที่เงินขาดมือ หมุนเงินในครัวเรือนได้อย่างสบายใจ เสริมสภาพคล่องให้กับชีวิต

คุณสมบัติของผู้กู้

บริษัท เค ฟอร์ แคช จำกัด

- ต้องเป็นคนที่อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

- จะต้องเป็นคนที่อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดยโสธร

หลักฐานการขอกู้

- บัตรประชาชน

- ทะเบียนบ้าน

- สมุดจดทะเบียนคู่มือรถยนต์