สินเชื่อมอเตอร์ไซต์

สินเชื่อมอเตอร์ไซต์

     เงินไม่พอใช้ ต้องการเงินด่วน วงเงินสูง จำนำมอเตอร์ไซค์ได้ที่เงินด่วนทวีชัย เงินสดทันใจ วงเงินสูง อนุมัติไว ให้บริการให้สินเชื่อภายใต้การกำกับควบคุมของกระทรวงการคลัง วงเงินไม่เกิน 50,000 บาท/ท่าน หากมีเหตุจำเป็นต้องใช้เงินด่วน ไม่ว่าจะนำไปหมุนเวียนในชีวิตประจำวัน ลงทุนค้าขาย จ่ายบิลค้างชำระ หรือค่าใช้จ่ายทั้งเรื่องงานและเรื่องครอบครัวมากมายที่ต้องรับผิดชอบ แต่หมุนเงินไม่ทันในแต่ละเดือน หมดกังวลว่าจะขอสินเชื่อรถมอเตอร์ไซค์ที่ไหนดี มาเลือกใช้บริการสินเชื่อจำนำเล่มทะเบียน ประเภทสินเชื่อรถมอเตอร์ไซค์แลกเงินจากเงินด่วนทวีชัยได้เลย

คุณสมบัติของผู้กู้

บริษัท เค ฟอร์ แคช จำกัด

- ต้องเป็นคนที่อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

- จะต้องเป็นคนที่อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดยโสธร

หลักฐานการขอกู้

- บัตรประชาชน

- ทะเบียนบ้าน

- สมุดจดทะเบียนคู่มือรถจักรยานยนต์