บริการของเรา

1. สินเชื่อบ้านและที่ดิน

สำหรับลูกค้าที่มีที่ดินหรือบ้านที่จำเป็นต้องใช้เงิน ดอกเบี้ยคิดตามกฏหมาย ผ่อนสบาย

2. สินเชื่อเพื่อก่อสร้าง

สำหรับลูกค้าที่ต้องการวัสดุก่อสร้าง เพื่อไปดำเนินการก่อสร้างบ้านหรืออาคารประเภทต่างๆ ให้บริการครอบคลุมไม่ว่าจะเป็นช่าง , ผู้รับเหมา และเจ้าของบ้าน อัตราดอกเบี้ยถูกกฎหมาย และได้สินค้าในราคาพิเศษ

3. สินเชื่อเพื่อการเกษตร

สำหรับพี่น้องเกษตรกร ที่มีโฉนดที่ดิน และต้องการคนเพื่อนำไปซื้อสินค้าการเกษตร เช่น ปุ๋ย อาหารสัตว์ เครื่องมือการเกษตร

4. สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์

ให้บริการให้สินเชื่อภายใต้การกำกับควบคุมของกระทรวงการคลัง วงเงินไม่เกิน 50,000 บาท/ท่าน

5. สินเชื่อพิโกพลัส

ให้บริการให้สินเชื่อภายใต้การกำกับควบคุมของกระทรวงการคลังวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท/ท่าน

6. บริการด้านงานประกันภัย พรบ ต่อภาษี รถยนต์และจักรยานยนต์

ให้บริการให้สินเชื่อภายใต้การกำกับควบคุมของกระทรวงการคลัง วงเงินไม่เกิน 50,000 บาท/ท่าน