image

ทวีชัยกู้ง่าย อนุมัติปั๊ป รับเงินเต็ม

เปลี่ยนโฉนดที่ดินเป็นเงินสดทันใจ  เพียงมีโฉนดก็สามารถแปลงเป็นเงินทุนได้  อนุมัติทันใจให้วงเงินสูง ฟรี!! ค่าธรรมเนียม

1. ได้รับทั้งเงินก้อน สูงสุด 100,000 บาท
วงเงินก้อนใหญ่ รับวงเงินสูงสุด 100% ของราคาประเมิน 

2. ได้เงินเร็วทันใจใน 1 วัน
หลังทำสัญญาเสร็จสิ้นได้รับเงินทันที

3.  จ่ายโปะปิดบัญชีเมื่อไหร่ก็ได้
จ่ายแบบโปะปิดบัญชีดอกเบี้ยคิดตามจริง หรือ เงินต้นยิ่งลด ดอกเบี้ยก็ลด

4. จ่ายดอกเบี้ยง่าย ผ่าน Line
สามารถชำระดอกเบี้ยและแจ้ง ผ่าน LINE Official Account ของ เงินด่วนทวีชัย สะดวกสบายไม่ต้องเดินทางไกลเอกสารเบื้องต้นในการประกอบการพิจารณาให้สินเชื่อ

  • บัตรประชาชน
  • ทะเบียนบ้านตัวจริง
  • โฉนดที่ดิน
  • สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร (กรณีเงินโอน)


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

โทรศัพท์ : 045-681133 , Line@ : @taweechaipico