image

กู้เงินทันใจ กับ เงินด่วนทวีชัย

เงินด่วนทวีชัย ให้บริการสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ ซึ่งเป็นธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับกระทรวงการคลังที่เปิดให้ประชาชนสามารถดำเนินธุรกิจสินเชื่ออย่างถูกกฏหมายในพื้นที่ ที่ผู้ให้กู้กับผู้กู้มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ในจังหวัดเดียวกัน โดยบริษัทที่ผ่านการอนุญาตจากกระทรวงการคลังถือว่าเป็นสถาบันทางการเงินที่สามารถดำเนินธุรกิจสินเชื่อได้อย่างถูกกฏหมาย ที่ผู้ให้กู้กับผู้กู้มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ในจังหวัดเดียวกัน โดยบริษัทที่ผ่านการอนุญาตจากกระทรวงการคลังถือว่าเป็นสถาบันทางการเงินที่สามารถดำเนินธุรกิจสินเชื่อได้อย่างถูกกฏหมาย ได้อนุมัติวงเงินสูง มีการคิดอัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 36 ต่อปีอัตราดอกเบี้ย เงินด่วนถูกกฎหมาย

            เงินด่วนทวีชัย คิดอัตราดอกเบี้ย ค่าบริการ ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมรวมกันแบบลดต้นลดดอก (effective rate) แบบมีหลักประกันไม่เกินร้อยละ 33 ต่อปี หรือแบบไม่มีหลักประกันไม่เกินร้อยละ 36 ต่อปี ซึ่งอาจไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้ และค่าใช้จ่ายในการติดตามบังคับทรัพย์สินที่ลูกหนี้วางไว้เป็นการชำระหนี้

 

            เราเป็นพิโกไฟแนนซ์ประเภทพิโกพลัส มุ่งสนองนโยบายจากภาครัฐ ช่วยแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ เนื่องจากปัญหาหนี้นอกระบบ เป็นปัญหาซึ่งนำมาถึงการกระทำผิดกฏหมาย โดยเกิดจากลูกหนี้ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนเงินกู้ในระบบได้ เนื่องด้วยอาชีพ รายได้ หรือ สภาพทางการเงินที่ธนาคารไม่อนุมัติให้กู้ จึงทำให้ต้องกู้กับเจ้าหนี้นอกระบบ หรือ เจ้าหนี้ที่ไม่ใช่สถาบันทางการเงิน โดยธนาคารแห่งประเทศไทยจึงมีนโยบายเพิ่มช่องทางการเข้าถึงสินเชื่อที่ง่ายขึ้น โดยผ่านการจัดตั้ง พิโกไฟแนนซ์ ซึ่งเปลี่ยนเจ้าหนี้นอกระบบให้สามารถดำเนินธุรกิจเป็น สถาบันทางการเงินได้ เพื่อกำกับให้อยู่ภายใต้กฏหมาย  โดยบริษัทจะช่วยให้ประชาชนเข้าถึงสินเชื่อเงินด่วนในระบบที่ดอกเบี้ยต่ำถูกกฎหมาย 100%

 
 

เงินด่วนทวีชัย เราพร้อมบริการคุณตลอด 24 ชั่วโมง!

            สมัครสินเชื่อเงินด่วนกู้ง่ายได้ไว ผ่านช่องทาง Facebook Page ของเงินด่วนทวีชัย  ทักเจ้าหน้าที่เพื่อสมัครสินเชื่อ แล้วส่งเอกสารประกอบการขอสินเชื่อ    รอผลอนุมัติจากเจ้าหน้าที่ พร้อมนัดทำสัญญาที่เงินด่วนทวีชัยสาขาใกล้บ้าน

- ทัก inbox ของเพจ FB : www.facebook.com/taweechaifinance

โทรติดต่อเงินด่วนทวีชัย : 045-681133

ติดต่อโดยตรงได้ที่เงินด่วนทวีชัยทุกสาขาใกล้บ้านท่าน